Nhóm sản phẩm 2

Mô tả về sản phẩm gồm những gì?

Mô tả sản phẩm có thể hiểu đơn giản là nội dung tiếp thị, giải thích sản phẩm là gì và tại sao sản phẩm đó đáng mua. Mục đích của mô tả sản phẩm là cung cấp cho khách hàng chi tiết về các tính năng và lợi ích của sản phẩm để từ đó khiến khách hàng muốn mua hàng. Nhiều người bán hàng thường mắc một sai lầm kinh điển.

Nhóm sản phẩm 2

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng